ประเพณีล้านนา สงกรานต์เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีวัฒนธรรม ประเพณี และโบราณสถานที่โดดเด่นและเป็นเมืองที่มีผู้คนจากจังหวัดอื่นรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางไปเที่ยวมากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัด เชียงใหม่เป็นจังหวัดหนึ่งที่เคยเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยล้านนาและมีประเพณีที่สืบทอดต่อๆกันมา ประเพณีสงกรานต์ก็เช่นกันซึ่งในจังหวัดเชียงใหม่มีการจัดประเพณีที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่นและมีความสวยงามมาก เทศกาลสงกรานต์ทางภาคเหนือนั้นจะเรียกกันว่า ปี๋ใหม่เมือง ซึ่งเป็นคำเรียกของชาวล้านนา เป็นการฉลองวาระครบรอบปีทั้งในแง่ของศาสนา วัฒนธรรม พิธีกรรม การละเล่น ประเพณีสงกรานต์ทางภาคเหนือ รวมถึงเชียงใหม่ นั้นเป็นการเริ่มต้นใหม่ ซึ่งชาวจังหวัดจะมีการปัดกวาดบ้านเรือนให้สะอาด จัดการพื้นที่โดยรอบบ้านที่สะอาดไม่รกรุงรัง เพื่อช่วยเสริมความมงคลให้แก่ชีวิต นอกจากนี้แล้วตามบ้านยังมีการนำพระพุทธรูปประจำบ้าน มาใส่ในขันเงินใหญ่และสรงน้ำด้วยน้ำอบ ลอยดอกมะลิ และขมิ้นส้มป่อย รวมถึงถวายดอกไม้บูชาด้วย ยอดต้นหมากและดอกไม้หอมอื่นๆ นอกจากนี้ตามประเพณีของชาวล้านนาจะเรียกวันสงกรานต์ทั้ง 3 วันได้แก่ วันเนาหรือวันดา, วันพระญาวัน, วันปากปี ซึ่งแต่ละวันจะมีพิธีและประเพณีที่แตกต่างกันออกไป สำหรับที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เช่นกัน เมื่อถึงวันสงกรานต์ซึ่งจะจัดขึ้นที่บริเวณกำแพงเมือง ในตัวเมืองซึ่งมีการแห่ขบวนนางแก้ว ฟ้อนรำตามการละเล่นภาคเหนือ ขบวนเครื่องดนตรีล้านนา การเล่นน้ำสงกรานต์ ซึ่งมีผู้คนจำนวนมากเดินทางเข้าไปเล่นน้ำที่ตัวเมืองอย่างสนุกสนาน โดยประเพณีปี๋ใหม่เมืองนั้นจะจัดขึ้นทั้ง 8 จังหวัดของภาคเหนือซึ่งเป็นการผสมผสานกันระหว่างประเพณีไทยและประเพณีล้านนาอย่างลงตัว

Comments are closed.