สงกรานต์ยิ่งใหญ่อีกแห่งของ ขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น เป็นอีกหนึ่งจังหวัดทางภาคอีสานของไทยที่มีการจัดงานประเพณีสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่และเป็นประเพณีที่มีคนจำนวนมาก ขอนแก่นเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีการเล่นน้ำสงกรานต์อย่างแพร่หลายซึ่งจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทั้งขบวนแห่ การจัดงาน คอนเสริต์ที่ยิ่งใหญ่มากอีกแห่งหนึ่งของไทย งานประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดขอนแก่นนั้นจะจัดขึ้นทุกวันที่ 5 – 15 เมษายน ของทุกปี โดยในแต่ละวันจะมีแบ่งงานออกไปต่างกัน ซึ่งจัดขึ้นในตัวเมืองขอนแก่น ที่บึงแก่นนคร และถนนศรีจันทร์ รวมถึงถนนข้าวเหนียว ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมมากมายที่จัดขึ้น ซึ่งการจัดงานทางจังหวัดจะจัดขึ้นภายใต้คำขวัญว่า งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ซึ่งนอกจากมีผู้คนเดินทางเข้าไปร่วมเล่นน้ำสงกรานต์จำนวนมากแล้ว ภายในงานยังมีการจัดบวนแห่ตามประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ ซึ่งงานขบวนแห่นั้นก็จัดอย่างยิ่งใหญ่ไม่แพ้จังหวัดอื่นๆเลย โดยในบวนแห่จะเป็นการแห่บวนของนางรำนับ 100 คน รวมถึงขบวนแห่เครื่องดนตรีอีสานอย่าง พิณ, แคน เครื่องดนตรีประจำภาคอีสาน ขบวนลำซิ่ง นอกจากนี้ยังมีขบวนแห่สรงน้ำพระซึ่งได้อันเชิญพระพุทธพระลับ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของขอนแก่น จากวัดพระธาตุ พระอารามหลวง และ  พระพุทธอภัยมงคลสมังคี ให้ผู้คนได้สรงน้ำเพื่อเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ภายในวัดของตัวเมืองยังมีการทำบุญตักบาตร และการก่อเจดีย์ทราย, การรำวงย้อนยุค รวมไฮไลท์ของงานคือ Human Wave คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ ซึ่งจัดที่ถนนข้าวเหนียวซึ่งเป็นคลื่นมนุษย์ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย

Comments are closed.