Tag: ประเพณีสงกรานต์

สงกรานต์ทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี

อีกประเพณีสงกรานต์ของไทยที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งคราวนี้มากันที่ทางภาคอีสานของไทย อย่างจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดที่สุดเขตแดนไทยและเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมมายาวนานเช่นเดียว ซึ่งทางจังหวัดอุบลราชธานีนั้นก็มีการจัดงานสงกรานค์อย่างยิ่งใหญ่เช่นเดียวกัน สำหรับสงกรานต์ที่จังหวัดอุบลราชธานีนั้นจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่ถนนทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี ซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันที่ 12 – 16 เมษายน ของทุกปี ซึ่งทางจังหวัดได้มีการจัดแห่ขบวนนางรำและแห่พระพุทธรูปอย่างสวยงามและยิ่งใหญ่ไปตามถนนตลอดความยาว 300 เมตร ซึ่งนอกจากมีงานแห่และขบวนสรงน้ำพระแล้วยังมีการจัดเทศกาลอาหารอินโดจีน มีการขายอาหารและชิม อาหารอย่างหลากหลาย นอกจากนี้แล้วทางเทศบางยังจัดการติดตั้งสปริ้งเกอร์ฉีดน้ำตามทางเดินเพื่อให้ความชุ่มฉ่ำแก่ประชาชนที่เข้ามาชมงานและเล่นน้ำสงกรานต์อย่างสนุกสนาน นอกจากนี้แล้วงานสงกรานต์ของอุบลราชธานีนั้นยังมีการนำดอกไม้ประดับที่สวยงามมาตกแต่บริเวณริมฟุตบาตให้มีความสวยงามและร่มรื่นแก่ผู้คนที่เข้ามาเที่ยวชมงาน และจุดเด่นของงานนั้นก็คือ การแห่ขบวนพระแก้วบุษราคัมซึ่งเป็นขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่และมีนางรำกว่า 100 คนร่วมขบวนแห่และร่ายรำแบบประเพณีชาวอีสานที่สืบทอดต่อกันมา ให้ผู้ชมได้เข้ามาชมในงาน รวมถึงยังเป็นประเพณีที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ นอกจากขบวนแห่แล้ว ผู้คนยังเล่นน้ำสงกรานต์ที่อย่างสนุกสนานและเป็นงานที่มีผู้คนจำนวนมากเดินทางเข้าไปเที่ยวชมงาน สงกรานต์ของจังหวัดอุบลราชธานีจึงเป็นประเพณีที่จัดอย่างยิ่งใหญ่อีกจังหวัดหนึ่งของภาคอีสาน