Tag: สงกรานต์ไทย

สงกรานต์ยิ่งใหญ่อีกแห่งของ ขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น เป็นอีกหนึ่งจังหวัดทางภาคอีสานของไทยที่มีการจัดงานประเพณีสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่และเป็นประเพณีที่มีคนจำนวนมาก ขอนแก่นเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีการเล่นน้ำสงกรานต์อย่างแพร่หลายซึ่งจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทั้งขบวนแห่ การจัดงาน คอนเสริต์ที่ยิ่งใหญ่มากอีกแห่งหนึ่งของไทย งานประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดขอนแก่นนั้นจะจัดขึ้นทุกวันที่ 5 – 15 เมษายน ของทุกปี โดยในแต่ละวันจะมีแบ่งงานออกไปต่างกัน ซึ่งจัดขึ้นในตัวเมืองขอนแก่น ที่บึงแก่นนคร และถนนศรีจันทร์ รวมถึงถนนข้าวเหนียว ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมมากมายที่จัดขึ้น ซึ่งการจัดงานทางจังหวัดจะจัดขึ้นภายใต้คำขวัญว่า งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ซึ่งนอกจากมีผู้คนเดินทางเข้าไปร่วมเล่นน้ำสงกรานต์จำนวนมากแล้ว ภายในงานยังมีการจัดบวนแห่ตามประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ ซึ่งงานขบวนแห่นั้นก็จัดอย่างยิ่งใหญ่ไม่แพ้จังหวัดอื่นๆเลย โดยในบวนแห่จะเป็นการแห่บวนของนางรำนับ 100 คน รวมถึงขบวนแห่เครื่องดนตรีอีสานอย่าง พิณ, แคน เครื่องดนตรีประจำภาคอีสาน ขบวนลำซิ่ง นอกจากนี้ยังมีขบวนแห่สรงน้ำพระซึ่งได้อันเชิญพระพุทธพระลับ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของขอนแก่น จากวัดพระธาตุ พระอารามหลวง และ  พระพุทธอภัยมงคลสมังคี ให้ผู้คนได้สรงน้ำเพื่อเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ภายในวัดของตัวเมืองยังมีการทำบุญตักบาตร และการก่อเจดีย์ทราย, การรำวงย้อนยุค รวมไฮไลท์ของงานคือ Human Wave คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ ซึ่งจัดที่ถนนข้าวเหนียวซึ่งเป็นคลื่นมนุษย์ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย

งานสงกรานต์และประเพณีของลำปาง

จังหวัดลำปางเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานมากจากหลักฐาน อาคารบ้านเรือน วัดอารามต่างๆ ที่บอกถึงวัฒนธรรมและประเพณีที่สืบทอดต่อกันมา ประเพณีสงกรานต์เป็นอีกหนึ่งประเพณีไทยของจังหวัดลำปางซึ่งมีการจัดงานและการละเล่นที่ไม่เหมือนกับพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ซึ่งจังหวัดลำปางนั้นมีประเพณีโบราณที่สืบทอดกันมากยาวนานแล้ว นอกจากงานสงกรานต์ในจังหวัดแล้วยังมีงานประเพณีอีกหนึ่งเรียกว่า ประเพณีสลุงหลวงกลองใหญ่ เป็นงานประจำปีที่จัดขึ้นพร้อมกับงานสงกรานต์ งานสลุงหลวง กลองใหญ่ เป็นงานประจำปีของจังหวัดลำปาง และจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของภาคเหนือ

สลุงหลวง กลองใหญ่ จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน ของทุกปีจนถึง 15 เมษายน หรือวันสุดท้ายของวันสงกรานต์ สลุงหลวง กลองใหญ่ จะจัดขึ้นบริเวณสวนสาธารณะเขลางค์นคร บริเวณข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา ตัวเมืองจังหวัดลำปาง โดยมีการแห่ขบวนนางแก้วและกลองสะบัดชัยขนาดใหญ่หรือชาวลำปางเรียกว่า กลองใหญ่ อย่างสวยงามและเป็นเอกลักษณ์มากของเมือง  นอกจากงานแห่ขบวนอย่างยิ่งใหญ่แล้วทางเทศบาลลำปางยังมีการทำอาหารเหนือและอาหารพื้นบ้านของลำปาง ถวายวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลรวมถึงการทำอาหารแจกจ่ายแก่ประชาชนที่เข้ามาชมงาน งานสลุงหลวง กลองใหญ่ นั้นจัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีนับแต่โบราณเป็นประเพณีที่ดีงามของชาวล้านนาลำปางเพื่อสร้างความสามัคคีและเพื่อให้คนรุ่นหลังได้สืบสานประเพณีดังกล่าวต่อไป นอกจากงานสลุงหลวงแล้ว ประชาชนยังเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนานในวันเดียวกัน มีการสรงน้ำพระ การแสดงกลองใหญ่เพื่ออวดสายตาแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในลำปาง