Tag: เทศกาลสงกรานต์

สงกรานต์ในต่างแดน

ประเพณีหรือเทศกาลสงกรานต์นั้นไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยอย่างเดียว สำหรับในประเทศไทยนั้นเป็นเทศกาลสงกรานต์ที่มีผู้คนทั่วโลกรู้จักมากที่สุด ซึ่งสงกรานต์นั้นประเทศเพื่อนบ้านของไทยและประเทศอื่นๆแถบเอเชียก็มีเทศกาลดังกล่าวเช่นกัน ซึ่งก็มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป เรามาดูกันว่าเทศกาลสงกรานต์ในต่างแดนมีที่ใดบ้าง

สงกรานต์อุษาคเนย์ เป็นประเพณีของชาวลาวโดยได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียซึ่งจะจัดขึ้นทุกๆเดือน 5 หรือตามตรงกับเดือนเมษายนตามปฏิบัติโดยจัดขึ้นในวันที่ 14 – 16 เมษายน ของทุกปี โดยการจัดงานจะแบ่งออกเป็น 3 วันได้แก่ วันสังขารล่วง, วันเนา, วันสังขารขึ้น ซึ่งมีการปฏิบัติที่คล้ายกับประเพณีของชาวล้านนา คือจะมีการปัดกวาดบ้านให้สะอาดเพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปและรับสิ่งใหม่เข้ามาแทน รวมถึงมีการพบปะกันของครอบครัวด้วย นอกจากนี้แล้วงานสงกรานต์ที่หลวงพระบางเป็นสงกรานต์ที่โด่งดังที่สุด

สงกรานต์พม่า จัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายนของทุกปี ซึ่งชาวพม่าเรียกว่า เดือนดะกู ตามความเชื่อว่าเป็นเดือนที่เปิดต้นศักราชใหม่และเป็นเดือนต้นฤดูร้อน โดยมีการทำบุญ การสรงน้ำพระ รวมถึงการเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งสงกรานต์พม่านั้นจะจัดขึ้นยาว 5 วันคือ 13 – 17 เมษายน ของทุกปี

สงกรานต์สิบสองปันนา เป็นสงกรานต์ของชาวไตหรือชาวไท ในสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ทางตอนใต้ของประเทศจีน โดยเรียกกันว่า พัวสุ่ยเจี๋ย ซึ่งชาวเมืองจะมีพิธีการระบำนกยูง, การแข่งขันเรือมังกร ตามความเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะนำพาความโชคดีมาให้ นอกจากนี้แล้วชาวเมืองยังสาดน้ำ เล่นน้ำอย่างสนุกสนานตามความเชื่อว่า เป็นการชะล้างสิ่งชั่วร้ายออกจากตัว

ประเพณีล้านนา สงกรานต์เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีวัฒนธรรม ประเพณี และโบราณสถานที่โดดเด่นและเป็นเมืองที่มีผู้คนจากจังหวัดอื่นรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางไปเที่ยวมากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัด เชียงใหม่เป็นจังหวัดหนึ่งที่เคยเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยล้านนาและมีประเพณีที่สืบทอดต่อๆกันมา ประเพณีสงกรานต์ก็เช่นกันซึ่งในจังหวัดเชียงใหม่มีการจัดประเพณีที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่นและมีความสวยงามมาก เทศกาลสงกรานต์ทางภาคเหนือนั้นจะเรียกกันว่า ปี๋ใหม่เมือง ซึ่งเป็นคำเรียกของชาวล้านนา เป็นการฉลองวาระครบรอบปีทั้งในแง่ของศาสนา วัฒนธรรม พิธีกรรม การละเล่น ประเพณีสงกรานต์ทางภาคเหนือ รวมถึงเชียงใหม่ นั้นเป็นการเริ่มต้นใหม่ ซึ่งชาวจังหวัดจะมีการปัดกวาดบ้านเรือนให้สะอาด จัดการพื้นที่โดยรอบบ้านที่สะอาดไม่รกรุงรัง เพื่อช่วยเสริมความมงคลให้แก่ชีวิต นอกจากนี้แล้วตามบ้านยังมีการนำพระพุทธรูปประจำบ้าน มาใส่ในขันเงินใหญ่และสรงน้ำด้วยน้ำอบ ลอยดอกมะลิ และขมิ้นส้มป่อย รวมถึงถวายดอกไม้บูชาด้วย ยอดต้นหมากและดอกไม้หอมอื่นๆ นอกจากนี้ตามประเพณีของชาวล้านนาจะเรียกวันสงกรานต์ทั้ง 3 วันได้แก่ วันเนาหรือวันดา, วันพระญาวัน, วันปากปี ซึ่งแต่ละวันจะมีพิธีและประเพณีที่แตกต่างกันออกไป สำหรับที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เช่นกัน เมื่อถึงวันสงกรานต์ซึ่งจะจัดขึ้นที่บริเวณกำแพงเมือง ในตัวเมืองซึ่งมีการแห่ขบวนนางแก้ว ฟ้อนรำตามการละเล่นภาคเหนือ ขบวนเครื่องดนตรีล้านนา การเล่นน้ำสงกรานต์ ซึ่งมีผู้คนจำนวนมากเดินทางเข้าไปเล่นน้ำที่ตัวเมืองอย่างสนุกสนาน โดยประเพณีปี๋ใหม่เมืองนั้นจะจัดขึ้นทั้ง 8 จังหวัดของภาคเหนือซึ่งเป็นการผสมผสานกันระหว่างประเพณีไทยและประเพณีล้านนาอย่างลงตัว

งานสงกรานต์และประเพณีของลำปาง

จังหวัดลำปางเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานมากจากหลักฐาน อาคารบ้านเรือน วัดอารามต่างๆ ที่บอกถึงวัฒนธรรมและประเพณีที่สืบทอดต่อกันมา ประเพณีสงกรานต์เป็นอีกหนึ่งประเพณีไทยของจังหวัดลำปางซึ่งมีการจัดงานและการละเล่นที่ไม่เหมือนกับพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ซึ่งจังหวัดลำปางนั้นมีประเพณีโบราณที่สืบทอดกันมากยาวนานแล้ว นอกจากงานสงกรานต์ในจังหวัดแล้วยังมีงานประเพณีอีกหนึ่งเรียกว่า ประเพณีสลุงหลวงกลองใหญ่ เป็นงานประจำปีที่จัดขึ้นพร้อมกับงานสงกรานต์ งานสลุงหลวง กลองใหญ่ เป็นงานประจำปีของจังหวัดลำปาง และจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของภาคเหนือ

สลุงหลวง กลองใหญ่ จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน ของทุกปีจนถึง 15 เมษายน หรือวันสุดท้ายของวันสงกรานต์ สลุงหลวง กลองใหญ่ จะจัดขึ้นบริเวณสวนสาธารณะเขลางค์นคร บริเวณข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา ตัวเมืองจังหวัดลำปาง โดยมีการแห่ขบวนนางแก้วและกลองสะบัดชัยขนาดใหญ่หรือชาวลำปางเรียกว่า กลองใหญ่ อย่างสวยงามและเป็นเอกลักษณ์มากของเมือง  นอกจากงานแห่ขบวนอย่างยิ่งใหญ่แล้วทางเทศบาลลำปางยังมีการทำอาหารเหนือและอาหารพื้นบ้านของลำปาง ถวายวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลรวมถึงการทำอาหารแจกจ่ายแก่ประชาชนที่เข้ามาชมงาน งานสลุงหลวง กลองใหญ่ นั้นจัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีนับแต่โบราณเป็นประเพณีที่ดีงามของชาวล้านนาลำปางเพื่อสร้างความสามัคคีและเพื่อให้คนรุ่นหลังได้สืบสานประเพณีดังกล่าวต่อไป นอกจากงานสลุงหลวงแล้ว ประชาชนยังเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนานในวันเดียวกัน มีการสรงน้ำพระ การแสดงกลองใหญ่เพื่ออวดสายตาแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในลำปาง

 

เทศกาลสงกรานต์ ปลอดภัยไว้ก่อน

กลางเดือนเมษายนในวันที่ 13-14-15 เมษายนของทุกปี แน่นอนวันสงกรานต์ เป็นวันที่หลายๆคนที่จะได้เดินทางกลับบ้านไปหาบุคคลที่เรารักอย่างแน่นอน กลางเดือนเมษายนเป็นวันที่เหล่าพีเพิลต่างพร้อมใจกันเดินทางกลับภูมิลำเนาในแต่ละจังหวัดที่อยู่ทางตอนเหนือและทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ที่ห่างจากบ้านมานานเพื่อมาใช้ชีวิตในเมืองกรุง ถึงวันนี้เมื่อไหร่ทุกคนก็จะดีใจและตื้นเต้นเป็นอย่างมาก แน่นอนการเดินทางของทุกคนในการกลับภูมิลำเนาบอกเลยหลายๆปีที่แล้วทำเอาการจราจรติดขัดเหลือเกินกับเส้นทางถนนหลวงอย่าง ถนนพหลโยธิน เส้นสายจังหวัดทางภาคเหนือที่แน่นอนเลยว่าเป็นเส้นถนนที่มีการกลับบ้านที่มากที่สุดเป็นอันดับ 2  ส่วนถนนมิตรภาพถนนเส้นหลักของสายอีสานแน่นไปด้วยที่เดินทางกลับจังหวัดทางภาคอีสานมากเป็นอันดับที่ 1 เลยก็ว่าได้ ส่วนภาคใต้แน่นอนว่าเป็นถนนมีการกลับบ้านที่หลากหลายสายมากสามารถเลือกกลับทางไหนก็ได้ แต่ที่หลักคือ ถนนเพชรเกษม ถนนที่ลงสู่ภาคใต้ การกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทำให้หลายคนมีอาการเบื่อ มีอาการเซ็ง อย่างแน่นอน โดยเฉพาะคนขับรถแน่นอนต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานเหลือเกิน บางคนอาจจะมีอาการ ง่วง เพลีย และเหนื่อย อย่างแน่นอน ซึ่งเป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน การเดินทางใช้ระยะเวลายาวนานสักนิดๆ เราต้องควรพักผ่อนกันบ้าง ไปล้างหน้าล้างตา หรือ หาเครื่องดื่มเย็นๆเพื่อผ่อนคลาย เทศกาลไหนก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อน พร้อมกันนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ก็คอยบริการอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลอีกด้วย เราสามารถขอความช่วยเหลือได้แน่นอน

อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมืองเก่าที่มีอายุร่วมๆเกือบหลายร้อยปี เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ที่หนึ่งในประเทศไทย ในประเพณีสงกรานต์ด้วยอารยธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เป็นที่ทำให้เหล่านักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติมาเที่ยวกันอย่างเนื่องแน่น แน่นอนว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่ที่มีมนต์เสน่ห์ของเทศกาลสงกรานต์ ที่ชาวต่างชาติต้องมาร่วมแจมกับการสาดน้ำปะแป้งที่นี่อย่างเต็มที่ กับเหล่าประชาชนในที่แห่งนี้ ชาวต่างชาติก็พร้อมไม่ว่าจะเป็นขัน ปืนฉีดน้ำ การแต่งกายที่เรียบง่ายๆไม่ว่าจะเป็น เสื้อลายดอก กางเกงขาสั้น ที่ใส่ตามเทศกาลสงกรานต์และสามารถคลายร้อนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว ต้องบอกเลยว่าที่นี่การเล่นน้ำสงกรานต์ที่สุภาพแล้ว นอกจากนี้ผู้ใหญ่คนเฒ่าคนแก่ก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมไว้เป็นอย่างดีมาอย่างช้านาน  ไม่ว่าจะเป็นการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สรงน้ำพระ หรือกิจกรรมต่างๆภายในครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวใหญ่ๆ ที่มี ปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอา ต่างพาลูกหลานมาร่วมทำกิจกรรมที่สืบทอดตามประเพณีสงกรานต์ เพื่อสืบสานรุ่นต่อไปอย่างช้านาน เท่าที่เคยไปสัมผัสกับบรรยากาศประเพณีสงกรานต์ที่นี่ต้องบอกเลยว่าทำให้มีความสุขมีความสบายใจทำให้เราได้รู้จักประเพณีที่มีมาตั้งดั้งเดิมเป็นอย่างมาก สงกรานต์ที่นี่ก็เหมือนทุกทีที่กล่าวมา แต่ที่มีอะไรที่เห็นรู้สึกถึงประเพณีอย่างแท้จริง ที่ทำให้พวกเราต้องสืบสานประเพณีดีๆไว้เป็นอย่างดี และสอนลูกๆหลาน ให้เรารู้จักกับประเพณีในวันสงกรานต์ดีๆแบบนี้ด้วย สงกรานต์ก็ถือว่าเป็นวันหนึ่งที่เป็นการรวมญาติมิตร และเป็นวันปีใหม่ของประเทศไทยด้วยครับ

มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร

ถ้าพูดถึงเรื่องอาหารทะเลต้องนึกถึงมหาชัยอย่างแน่นอน ใช่ที่นี่มหาชัยแหล่งอาหารทะเลชั้นเลิศอย่างแน่นอน แต่พอถึงเทศกาลสงกรานต์ที่เวียนมาบรรจบอีกรอบ ที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่มีสีสันของการเล่นน้ำเต็มไปด้วยการปะแป้งที่แนบเนียบอย่างเป็นกันเอง แน่นอนว่าที่นี่เป็นอีกทีหนึ่งที่มีเหล่าบรรดาชาวต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นฝรั่งต่างชาติรวมไปถึงประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ว่าจะเป็น พม่า ลาว กัมพูชา ที่เข้ามาทำงานในประเทศ ต่างเข้ามาร่วมกับเทศกาลในครั้งนี้อีกด้วย ที่นี่เป็นอีกหนึงที่ในจังหวัดสมุทรสาครที่มีสีสัน ครบองค์ประกอบของการแต่งตัวการเล่นสงกรานต์ทำให้ได้เห็นผุ้คนไม่ว่าเป็นคนไทย คนต่างประเทศ อย่างเห็นได้ชัด แบ่งกลุ่มในการเล่นสงกรานต์ได้อย่างลงตัวเลยทีเดียว ครบทุกรสขาติแน่นอนที่เต็มด้วยอาหารทะเลอยู่แล้ว ที่มีความอร่อยอย่างชัดเจนแล้ว พอถึงเวลาเทศกาลสงกรานต์ต้องบอกเลยว่า เหล่าพีเพิลต้องซื่อกลับบ้านไปทำกินอย่างเอร็ดอร่อย นอกจากที่บ้านและการกินในระหว่างการเล่นน้ำก็ทำให้มีรสชาติอย่างอร่อยเหาะกันเลยทีเดียว ที่นี่จากที่ผมไปสัมผัสจากการเดินทางไปเล่นน้ำสงกรานต์ที่นี่ ต้องบอกเลยว่า ที่นี่มีความลงตัวในการเล่นน้ำเป็นอย่างมาก สไตล์ที่นี่ก็จะมีความคล้ายกันกับสถานที่ต่างๆ แถมที่นี่มีชาวต่างประเทศที่เข้ามาร่วมเทศกาลไม่แพ้ที่ไหนๆเลย ใครที่ชอบการเล่นน้ำสงกรานต์แบบมีสีสันและแถมด้วยการกินอาหารทะเลที่แสนอร่อยในถิ่นลุ่มแม่น้ำท่าจีนละก่อนที่นี่ก็ไม่ควรด้วยประการทั้งปวงเลยนะครับ

 

คลอง ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

คลองทวีวัฒนาเป็นอีกที่ในกรุงเทพมหานครในย่านฝั่งธนที่มีการเล่นสงกรานต์อย่างเต็มที่ ที่แห่งนี้เป็นสถานที่แห่งใหม่ของเหล่าวัยรุ่นและประชาชนละแวกแถวพุทธมลฑลและศาลายาที่พร้อมใจกับลงมาทำสงครามเต็มไปด้วยน้ำ เป็นการเล่นน้ำสงกรานต์ที่สนุกสนานที่หนึ่งเลยก็ว่าได้ แต่ที่นี่ทำให้ผมต้องสัมผัสกับบรรยากาศการเล่นสงกรานต์ และแน่นอนผมก็ไม่พลาด ได้ไปสัมผัสอย่างรวดเร็ว รวดเร็วในการเดินทางอย่างแน่นอน รวดเร็วในการเตรียมพร้อม เพราะเตรียมผมด้วยปืนฉีดน้ำอันใหญ่ พร้อมกับการแต่งตัวแบบบ้านๆสบายด้วย เสื้อยืด กางเกงขาสั้น และเกิบหูหนีบ ง่ายสบายๆตามภาษาเด็กวัยรุ่น ได้เดินทางเข้าถึงสถานที่แห่งนี้แน่นอนผมพร้อม พร้อมกับพบเหล่าพีเพิลที่มากันอย่างมากมายเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นเด็ก วัยรุ่นรวมไปถึงผู้ใหญ่ที่ลงมาสร้างความสุขและเสียงหัวเราะในการเล่นน้ำสงกรานต์พร้อมกับปะแป้งให้กันและกัน ที่นี่ทำให้ผมมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเป็นอย่างมากเลย ต้องบอกเลยว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบนี้ทำให้เหล่าพีเพิลที่เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานมาตลอด ได้พักผ่อนกับเทศกาลสงกรานต์ พูดได้เลยว่า แต่ละปีก็จะมีสีสันแตกต่างกันออกไปตามสถานที่ต่างๆในเมืองไทย อาหารการกินที่นี่ไม่แตกต่างจากที่อื่นเลยครับ แน่นอนว่า คลองทวีวัฒนา อาจจะเป็นแค่ครั้งเดียวที่ได้ไปสัมผัสต้องบอกเลยว่า ประชาชนมากันอย่างมากมายอย่างที่บอกถ้าชอบคนเยอะ อยากมันส์กับเหล่าประชาชนสองข้างทางแถวๆคลองทีวีวัฒนาละก่อน เชิญมาสัมผัสได้เลยนะครับ พี่น้อง

พุทธมลฑล สาย 4- อักษะ จังหวัดสมุทรสาคร และ จังหวัดนครปฐม

 

ต้องบอกเลยว่าที่นี่คือสถานที่ยอดฮิตที่หนึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในทุกๆปี ที่เต็มไปด้วยเหล่าพีเพิลที่มากมายเหลือเกิน ที่มากันด้วยรถกระบะพร้อมถังน้ำและโอ่งที่เติมน้ำมาเพื่อมาเล่นสงกรานต์กันที่นี่ และแน่นอนว่า ที่นี่คือ ถนนพุทธมลฑลสาย4 และถนนอักษะ ต้องบอกเลยว่า แอดมินเคยได้ไปสัมผัสกับการเล่นสงกรานต์ที่นี่ หลายปีที่ผ่านมาบรรยากาศของที่นี่ก็มีความสนุกสนานเป็นอย่างมากเหมือนกัน และผู้คนก็แห่กันเข้ามามากมายเพื่อมาเล่นน้ำสงกรานต์ ตลอด3 วันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ต้องบอกเลยว่าที่นี่เป็นสถานที่หนึ่งที่มีสีสันเป็นอย่างมากในการเล่นสงกรานต์ และก็มีเสน่ห์ของการเล่นสงกรานต์ที่มีครบทุกรสชาติ กลมกล่อม อร่อยเหมือนได้กินชาบูเลยก็ว่าได้ แน่นอนว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่เล่นสงกรานต์ได้อย่างเต็มที่ และตลอด 1ฝั่งของการปิดถนนถึงสามเลนก็ทำให้เทศกาลที่นี่มีความสนุกและมีความสุขให้เหล่าพีเพิลเป็นอย่างมาก ทำให้เหล่าพีเพิลได้คลายร้อนดับกระหายกับเทศกาลสงกรานต์ ครั้งหนี่งจำได้เลยว่า แอดมิน เคยได้เล่นสงกรานต์ที่นี่ ต้องบอกเลยว่าเป็นความทรงจำที่ดี ที่ทำให้ผมมีความสุขเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเพราะที่นี่เป็นที่แรกที่ผมได้ออกไปเล่นสงกรานต์เพื่อดับความร้อนเลย  จำได้ว่าออกไปกับเพื่อนๆข้างบ้านเดินออกกันไปอย่างรีบเร่งเหลือเกิน สงสัยกลัวจะไม่ได้เปียกกับเขามั้ง 55555 + ที่นี่พุทธมลฑลสาย4 และถนนอักษะ เป็นความทรงจำชั้นเลิศของแอดมินเลยก็ว่าได้กับเทศกาลสงกรานต์ที่ได้ออกไปพบเหล่าพีเพิลที่ออกมาเล่นน้ำปะแป้งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับ

 

ถนนนครนายก-สาริกา จังหวัดนครนายก

ทางหลวงชนบทหมายเลข 3049 นครนายก – นางรอง ถนนเส้นนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศทางธรรมชาติเต็มไปด้วยภูเขาและต้นไม้เขียวขจี เป็นโอโซนชั้นดีอีกที่เหนึ่งเลยก็ว่าได้ แน่นอนว่า ถนนเส้นนี้เต็มไปด้วยผู้คนที่หลั่งไหลมาจากที่ต่างๆ พอถึงเทศกาลสงกรานต์ทีไรที่นี่เต็มไปด้วยความสุขรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากเหล่าพีเพิลที่กำลังเพลิดเพลินกับการสาดน้ำปะแป้งในวันสงกรานต์ด้วยตลอดสองข้างที่นี้ไม่ว่าจะมาจากที่ไหนก็ตาม เราจะพบกันการเล่นสงกรานต์ที่มีความน่าประทับใจเหลือเกิน เพราะที่นี่เป็นอีกที่หนึ่งที่มีเสน่ห์เป็นอย่างมากเลยทีเดียว สังเกตได้ริมสองฝั่งถนนที่จะมีเหล่าเด็กๆรวมไปถึงวัยรุ่นที่อุปกรณ์ที่จำเป็นในการเล่นน้ำสงกรานต์แน่นอนว่าต้องเตรียมโอ่งและถังเติมน้ำให้เต็มพร้อมที่ทำการเล่นน้ำสงกรานต์อย่างเต็มที่ เหล่าพีเพิลส่วนหนึ่งก็นำรถกระบะที่บรรจุถังน้ำหรือโอ่งขึ้นมาบนรถกระบะเพื่อไปตะเวนเล่นน้ำในที่ต่างอีกด้วยสองข้างที่เต็มด้วยเหล่าพีเพิลที่ดักรอพร้อมที่สาดน้ำกับผู้คนที่หลั่งไหลเข้ามาถนนเส้นนี้ และเหล่าพีเพิลส่วนหนึ่งก็เดินทางมาที่ถนนเส้นนี้เช่นเดียวกันเพื่อตระเวนเส่นน้ำกับผู้คนในจังหวัดนี้ด้วย ที่นีต้องบอกเลยว่า บรรยากาศไม่แพ้ที่ไหนเลย ที่นี่มีเสน่ห์ด้วยอาหารการกินที่ต้องบอกเลยว่า แซบมาก แซบที่สุด เพราะถนนเส้นนี้เต็มไปด้วย ส้มตำ น้ำตก ข้าวเหนียว ไก่ย่างอบสมุนไพร บ้านผมเมื่อก่อนขายนะ ขายดีมากบอกเลย  ต้องบอกเลยที่นี่ สนุกสนานมาก สนุกอย่างไรหรอ ต้องบอกเลยว่าถ้ามาที่นี่คุณจะได้มาสัมผัสกับเทศกาลสงกรานต์อย่างเต็มที่เต็มรูปแบบตามแบบฉบับธรรมชาติที่แสนเรียบง่ายของคนที่นี่ แล้วคุณก็ออนทัวร์ได้ต่ออีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น วังตะไคร้ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว น้ำตกสาริกา แจ่มว้าว น้ำตกนางรอง  น้ำใสๆ ไหลมาเป็นทาง และ เขื่อนขุนด่าน อีกด้วย เป็นไงละที่นี้ทำให้คุณมีความฟินอย่างแน่นอนครับกับเทศกาลสงกรานต์ ขอรับประกันเลยว่า มันส์ยิ่งกว่าบลูเรย์อีก

ต้นสน จังหวัด นครปฐม

 

ต้องบอกเลยว่าถึงเทศกาลสงกรานต์ที่นี่ปิดถนนเล่นสงกรานต์กันอย่างเต็มที่อย่างชนิดที่ไม่แบบว่าเกรงใจกัน สาดน้ำปะแป้งกันอย่างต่อเนื่องไม่มีหยุดพักเลย ไม่แพ้ที่ไหนใน กรุงเทพมหานครเลย ที่นี่คือที่ ต้นสน จังหวัดนครปฐมต้องบอกเลยว่า แอดมินได้ไปสัมผัสมาแล้วพูดได้เลยว่า สนุกมากมาย ที่นี่ต้องบอกเลยว่า จัดหนักจัดเต็มที่และใส่กันไม่หยุดด้วยน้ำและแป้ง พร้อมอาหารการกินที่แบบเรียบง่ายแสนง่ายอยู่ง่ายเล่นง่าย  อย่างเช่น ข้าวไข่เจียว มาม่าต้มยำกุ้งหรืออาหารสิ้นคิดอย่างกระเพราะหมูสับ ที่กินกันตรงสองฝั่งข้างทางตลอดเส้นถนนที่เต็มไปด้วยผู้คน อร่อยแบบเปียกๆกันเลยทีเดียว เมื่อปีที่แล้วผมก็ได้เดินทางไปสัมผัสกับความสนุกสองข้างทาง ณ แห่งนี้ ที่เต็มไปด้วยความสุขในเทศกาลมหาสงกรานต์ในครั้งนี้ด้วย ผมได้เห็นผู้คนที่มอบรอยยิ้มและความสนุกอย่างมากเลยทีเดียวต้องบอกเลยสงกรานต์ที่นี่เต็มไปด้วยผู้คนที่มาจากนครปฐม หรือระแวกใกล้เคียง อย่าง จังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สุพรรณบุรี และ ราชบุรี ที่มาพักผ่อนด้วยการเล่นสาดน้ำกัน ณ ที่นี่ด้วย  ที่นี่พูดเลยว่าตลอดสองข้างทาง ต้นสน นครปฐม แห่งนี้เต็มไปด้วย เหล่าพีเพิลทัวสารทิศที่มาร่วมฉลองมหาสงกรานต์ในครั้งนี้ด้วย อย่างที่บอกที่นี่ทำให้แอดมินมีความสุขเป็นอย่างมากเลยทีเดียว หลายคนมีแต่เรื่องเครียดเรื่องต่างๆมากมาย พอถึงเทศกาลสงกรานต์ทุกคนมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกต้องเลยนะครับ ผมได้เห็นความมีน้ำใจของผู้คนที่นี่เป็นอย่างมากมาย นอกจากความเป็นมิตรที่ดีแล้ว ที่นี่เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ต้องพูดได้เลยว่า มันส์มากมายกับเทศกาลสงกรานต์ ใกล้กรุงเทพมหานคร อยากให้ทุกคนเชิญมาสัมผัสกับบรรยากาศที่นี่ได้เลย